Transcription
 • Wat is het taalniveau? Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3.
 • Wat is het instapniveau? Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3.
 • Wat is het leerniveau? Niveau 1. Niveau 3. Niveau 2.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 1 persoon .
 • Maximaal 1 persoon.
 • Wat is het leerniveau? Niveau 1. Niveau 3. Niveau 2.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Wat is het leerniveau? Niveau 2. Niveau 1. Niveau 3.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Wat is het instapniveau? niveau 1. Niveau 2. Niveau 3.
 • Wat is het leerniveau? Niveau 1. Niveau 3. Niveau 2.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 2 personen.
 • Wat is het leerniveau? Niveau 2. Niveau 1. Niveau 3.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 2 personen.
 • Wat is het leerniveau? Niveau 2. NIveau 1. Niveau 3.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 2 personen.
 • Maximaal 3 personen.
 • Wat is het instapniveau? Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3.
 • Wat is het leerniveau? Niveau 3. Niveau 1. Niveau 3.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 2 personen.
 • Maximaal 3 personen.
 • Wat is het leerniveau? Niveau 3. Niveau 2. Niveau 1.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 3 personen.
 • Maximaal 5 personen.
 • Wat is het leerniveau? Niveau 3. Niveau 2. Niveau 1.
 • Maximaal 1 persoon.
 • Maximaal 3 personen.
 • Maximaal 5 personen.

Related Topics