Který statistický test mám použít?

Last updated 3 years ago First published 18 April, 2018

statistics,statistika English Rating: ALL ages Shortest path: 5 nodes Longest path: 11 nodes Possible solutions: 13
Transcription
 • Kolik souborů dat potřebuji analyzovat? Jeden soubor dat. Dva soubory dat.
 • Co chci ověřit? Rozptyl souboru. Medián. Rozdelení souboru. Střední hodnotu souboru.
 • Znaménkový test.
 • Normální rozdělení? Ano.
 • Znám rozptyl? Ne. Ano.
 • z-test.
 • t-test.
 • Normální rozdělení? Ano.
 • Test na rozptyl.
 • Spojité rozdelení? Ne. Ano.
 • Chi-kvadrát test.
 • Znám jeho parametry? Ne. Ano.
 • Kolmogorovův test.
 • Rovnoměrné či normální rozdělení? Ne. Ano.
 • Lillieforsův test.
 • Chi-kvadrát test.
 • Co chci porovnat? Rozptyl soubor?. Střední hodnotu souboru?. Nezávislost souborů?.
 • Test nezávislosti v kontingenční tabulce.
 • Normální rozdělení? Ano.
 • Párová pozorování? Ne. Ano.
 • Párový t-test.
 • Shodné rozptyly? Ne. Ano.
 • t-test pro 2 výbery se shodnými rozptyly.
 • t-test pro libovolné dva výbery.
 • Normální rozdělení? Ano.
 • Párový F-test.

Related Topics

More from this iBosker