• ‮איך עונים על השאלה? ‮במילים (כולל ביטוי אלגברי). במספרים. בחירה / התאמה. הכל יחד / אחר.
 • ‮האם השאלה פתוחה (נבדקת ידנית)? כן. לא.
 • שאלת מאמר.
 • האם הקלט ביטוי אלגברי?‮. לא. כן.
 • Algebra.
 • ‮האם נעשה שימוש בניתוח טקסט? כן. לא.
 • תשובה קצרה.
 • ‮באיזו שיטה הטקסט מנותח? ביטויים רגולריים. התאמת תבניות.
 • Regular expression short answer.
 • Pattern match.
 • ‮האם דרושה הגרלת ערכים אקראית? לא. כן.
 • מספרי.
 • ‮האם דרוש סנכרון בין ערכים משאלות שונות? לא. כן.
 • Variable numeric.
 • Variable numeric with setting random seed.
 • ‮מה סוג הפעולה הנדרש? התאמה. שיבוץ. בחירה.
 • ‮האם התשובות מופיעות כתמונות? לא. כן.
 • התאמה .
 • התאמה בגרירה.
 • ‮לתוך מה משבצים? תמונה. פסקה / טבלה.
 • גרירה ושחרור לתוך תמונה.
 • גרירה ומיקום מילים במשבצות.
 • ‮האם זו שאלת רב-ברירה? לא. כן.
 • הזנת מילים חסרות בפסקה.
 • רב-ברירה.
 • האם יש מספר קלטים שונים. לא. כן.
 • ‮האם נעשה שימוש בניתוח טקסט? כן. לא.
 • תשובות משובצות .
 • ‮באיזו שיטה הטקסט מנותח? ביטויים רגולריים. התאמת תבניות.
 • השלמת מילים חסרות.
 • Combined.
 • ?מה סוג הקלט הנדרש. סימון על גבי תמונה. הקלטת קטע קול. קטע קוד בשפת תכנות. ציור מולקולה.
 • מיקום נקודות־ציון על תמונה.
 • שאלת מאמר.
 • CodeRunner.
 • Pattern match with molecular editoר.

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 81: file_put_contents(/homepages/41/d505103166/htdocs/iboske/prototype/beta/storage/framework/sessions/2dacff283760a2f1d0684c339a48cd3b15414b1b): failed to open stream: Disk quota exceeded

 1. in Filesystem.php line 81
 2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(/homepages/41/d505103166/htdocs/iboske/prototype/beta/storage/framework/sessions/2dacff283760a2f1d0684c339a48cd3b15414b1b): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/homepages/41/d505103166/htdocs/iboske/prototype/beta/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '81', array('path' => '/homepages/41/d505103166/htdocs/iboske/prototype/beta/storage/framework/sessions/2dacff283760a2f1d0684c339a48cd3b15414b1b', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"tqUUvVJpc7b1XGDK1QiGNVArb8YRC3FHhFMSuYSP";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"https://www.iboske.com/embed/375914496";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1675422777;s:1:"c";i:1675422777;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
 3. at file_put_contents('/homepages/41/d505103166/htdocs/iboske/prototype/beta/storage/framework/sessions/2dacff283760a2f1d0684c339a48cd3b15414b1b', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"tqUUvVJpc7b1XGDK1QiGNVArb8YRC3FHhFMSuYSP";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"https://www.iboske.com/embed/375914496";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1675422777;s:1:"c";i:1675422777;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 81
 4. at Filesystem->put('/homepages/41/d505103166/htdocs/iboske/prototype/beta/storage/framework/sessions/2dacff283760a2f1d0684c339a48cd3b15414b1b', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"tqUUvVJpc7b1XGDK1QiGNVArb8YRC3FHhFMSuYSP";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"https://www.iboske.com/embed/375914496";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1675422777;s:1:"c";i:1675422777;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 71
 5. at FileSessionHandler->write('2dacff283760a2f1d0684c339a48cd3b15414b1b', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"tqUUvVJpc7b1XGDK1QiGNVArb8YRC3FHhFMSuYSP";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:38:"https://www.iboske.com/embed/375914496";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1675422777;s:1:"c";i:1675422777;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
 6. at Store->save() in StartSession.php line 88
 7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 145
 8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 72