Niels Bol im an enthousiastic business owner that lives for a more sustainable society
Transcription
 • categorie van gesprek? Monitoring. schade. storing. Afwerking. lekkage.
 • excuses aanbieden voor het ongemak. Vragen om een duidelijk omschrijving van de oorzaak en het gevolg. Ook vragen om fotos van de schade via de mail toe te sturen. Aangeven dat er binnen 5 werkdagen contact wordt opgeneomen over hoe de schade wordt afgewikkeld. -gegevenscheck - terugbelafspraak maken voor over 5 werkdagen. -schade melden bij afdelingen financien en vragen om terugkoppeling BINNEN 5 werkdagen. - Herinnering aanmaken voor terugkoppeling in agenda.
 • welk systeem heeft u? Solar Edge. Growatt.
 • Aard van het probleem? Geen data in de portal. storingsmelding. X aantal panelen produceert niet.
 • aangeven dat de oorzaak van het probleem wordt onderzocht en wordt opgenomen in het werkoverleg. De uitkomst hiervan wordt binnen 5 werkdagen aan de klant doorgegeven. -Gegevens controle -Belafspraak in agenda zetten.-Solar Edge portal raadplegen om oorzaak te achterhalen. Zie bijlage - Indien nodig Solar Edge support vragen om terugkoppeling -Herinnering voor Solar Edge om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Wat is er veranderd sinds de portal niet meer werkt? Nieuwe modem. Nieuwe Provider . Niks. Nieuwe telefoon/laptop.
 • Handleiding SolarEdge op internet zetten sturen. Indien klant dat niet kan wordt het opgenomen in het werkoverleg. Aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg. Contact met solar edge over mogelijke oorzaak. -Belafspraak in agenda zetten. - installateur mailen met verzoek om in te plannen -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Handleiding SolarEdge op internet zetten sturen. Indien klant dat niet kan wordt het opgenomen in het werkoverleg. Aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg. Contact met solar edge over mogelijke oorzaak. -Belafspraak in agenda zetten. - installateur mailen met verzoek om in te plannen -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Aangeven dat zij opnieuw in kunnen loggen. Indien wachtwoord vergeten kunnen ze een nieuwe aanvragen via de knop "nieuw wachtwoord aanvragen" of "wachtwoord vergeten".
 • Heeft de portal het wel altijd gedaan? Ja. Nee of soms.
 • Aangesloten op wifi of lan? lan. wifi.
 • Is het bereik van de wifi sterk genoeg? 1 streepje of minder. 2 streepjes of meer.
 • Aanbevelen een wifi versterker te plaatsen. Indien de inloggegevens van de versterker hetzelfde zijn als van de modem pakt de omvormer automatisch het versterkte signaal. Daarmee zou het probleem opgelost moeten zijn..
 • Heeft de klant een KPN V8 modem? nee. Ja.
 • Zie bijlage voor hoe om te gaan met V8 modem.
 • Aangeven dat het probleem met nog onbekende oorzaak nader onderzocht moet worden. Aangeven dat het in het werkoverleg met de technisch expert wordt onderzocht en de uitkomst daarvan binnen 5 werkdagen naar de klant wordt teruggekoppeld. - Gegevenscontrole - solar edge inschakelen voor second opinion. - herinnering in agenda voor vragen om terugkoppeling BINNEN 5 WERKDAGEN - belafspraak in agenda zetten.
 • Zitten de kabels nog goed ingeplugd? nee. Ja.
 • Vragen of de klant de kabels weer goed wil inpluggen. Aangeven dat het twee dagen kan duren voordat de omvormer weer een stabiele verbinding heeft met de server. indien na die twee dagen nog geen verandering zit in het probleem kan de klant contact opnemen. Een log aanmaken bij deze klant van deze oplossing. .
 • Heeft de klant een V8 modem van KPN. nee. ja.
 • Zie bijlage voor hoe om te gaan met V8 modem.
 • Aangeven dat het probleem met nog onbekende oorzaak nader onderzocht moet worden. Aangeven dat het in het werkoverleg met de technisch expert wordt onderzocht en de uitkomst daarvan binnen 5 werkdagen naar de klant wordt teruggekoppeld. - Gegevenscontrole - solar edge inschakelen voor second opinion. - herinnering in agenda voor vragen om terugkoppeling BINNEN 5 WERKDAGEN - belafspraak in agenda zetten.
 • zit de omvormer op wifi of lan? lan. Wifi.
 • vragen of de klant zijn modem wil resetten. Indien het probleem na twee dagen nog steeds aanwezig is kan de klant nogmaals contact openemen. Log aanmaken voor deze klant dat deze oplossing is geadviseerd. Schrijf bij de log de volgende taken indien het probleem nog niet is verholpen: - klant vertellen dat het probleem met een technisch expert moet worden onderzocht. de uitkomst daarvan wordt binnen 5 werkdagen teruggekoppeld. - gegevenscontrole- herinnering voor terubellen aanmaken voor over5 w.
 • zitten alle kabels goed aangesloten? nee. Ja.
 • vragen of de klant zijn modem wil resetten. Indien het probleem na twee dagen nog steeds aanwezig is kan de klant nogmaals contact openemen. Log aanmaken voor deze klant dat deze oplossing is geadviseerd. Schrijf bij de log de volgende taken indien het probleem nog niet is verholpen: - klant vertellen dat het probleem met een technisch expert moet worden onderzocht. de uitkomst daarvan wordt binnen 5 werkdagen teruggekoppeld. - gegevenscontrole- herinnering voor terubellen aanmaken voor over5 w.
 • aangeven dat de klant zijn kabels goed mag inpluggen. Dan vertellen dat het twee dagen kan duren voordat de omvormer weer stabiel contact heeft met de servers. Indien het probleem na twee dagen niet is opgelost kan de klant weer contact opnemen. Een log aanmaken voor deze oplossing, als de klant dan terugbelt weten we wat we hebben geprobeerd. .
 • Welke melding? Night mode(overdag). Ac power too low. ISSO Storing.
 • Aangeven dat deze storing veel tijd kost om op te lossen. Aangeven dat we het opnemen in het werkoverleg. De uitkomst hiervan wordt binnen 5 werkdagen aan u doorgegeven. -Belafspraak in agenda zetten.- installateur mailen met verzoek om terugkoppeling -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg. Contact met solar edge over mogelijke oorzaak. -Belafspraak in agenda zetten. -Solar edge vragen om terugkoppeling ivm terugbelafspraak - installateur mailen met verzoek om terugkoppeling -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg. Contact met solar edge over mogelijke oorzaak. -Belafspraak in agenda zetten. -Solar edge vragen om terugkoppeling ivm terugbelafspraak - installateur mailen met verzoek om terugkoppeling -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • aard van het probleem? storingsmelding. omvormer produceert niet. Geen data in de portal.
 • wat is er veranderd sinds de poral het niet meer doet? Nieuwe telefoon/laptop. nieuwe modem. Nieuwe telecom provider. Niks.
 • Handleiding Growatt op internet zetten sturen. Indien klant dat niet kan wordt het opgenomen in het werkoverleg. Aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg. Contact met Growatt over mogelijke oorzaak. -Belafspraak in agenda zetten. - installateur mailen met verzoek om in te plannen -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Handleiding Growatt op internet zetten sturen. Indien klant dat niet kan wordt het opgenomen in het werkoverleg. Aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg. Contact met Growatt over mogelijke oorzaak. -Belafspraak in agenda zetten. - installateur mailen met verzoek om in te plannen -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Aangeven dat zij opnieuw in kunnen loggen. Indien wachtwoord vergeten kunnen ze een nieuwe aanvragen via de knop "nieuw wachtwoord aanvragen" of "wachtwoord vergeten".
 • heeft de portal het wel altijd gedaan? nee, of soms. ja.
 • Zit de omvormer op wifi of lan? lan. wifi.
 • is het signaal sterk genoeg? 1 streepje of minder. 2 streepjes of meer.
 • Aanbevelen een wifi versterker te plaatsen. Indien de inloggegevens van de versterker hetzelfde zijn als van de modem pakt de omvormer automatisch het versterkte signaal. Daarmee zou het probleem opgelost moeten zijn..
 • heeft de klant een v8 modem van KPN? nee. ja.
 • handleinding omgaan met v8 modem bekijken zie bijlage.
 • vragen of de klant zijn modem wil resetten. Indien het probleem na twee dagen nog steeds aanwezig is kan de klant nogmaals contact openemen. Log aanmaken voor deze klant dat deze oplossing is geadviseerd. Schrijf bij de log de volgende taken indien het probleem nog niet is verholpen: - klant vertellen dat het probleem met een technisch expert moet worden onderzocht. de uitkomst daarvan wordt binnen 5 werkdagen teruggekoppeld. - gegevenscontrole- herinnering voor terubellen aanmaken voor over5 w.
 • zitten alle kabels goed ingeplugd? ja. nee.
 • klant vragen alle kabels goed in te pluggen. Aangeven dat het twee dagen kan duren vorodat de omvormer weer een stabiele verbinding heeft met de server. Indien na twee dagne het probleem nog niet is verdwenen kan de klant nogmaals contact opnemen. - Log aanmaken voor deze klant dat deze oplossing is aangedragen. Zodat we precies weten wat we de vorige keer hebben gedaan voor deze klant. zet daar in: - indien klant nog steeeds problemen ondervindt moet het probleem nader onderzocht worden. Dit k.
 • heeft de klant een V8 modem van KPN? nee. Ja.
 • zie opties voor "schade" .
 • Aangeven dat het probleem met nog onbekende oorzaak nader onderzocht moet worden. Aangeven dat het in het werkoverleg met de technisch expert wordt onderzocht en de uitkomst daarvan binnen 5 werkdagen naar de klant wordt teruggekoppeld. - Gegevenscontrole - growatt inschakelen voor second opinion. - herinnering in agenda voor vragen om terugkoppeling BINNEN 5 WERKDAGEN - belafspraak in agenda zetten.
 • zit de omvormer op wifi of lan? Lan. wifi.
 • Vragen of de klant de modem wil resetten. HEt kan twee dagen duren voordat de omvormer weer een stabiele verbinding heeft met de server. Indien het probleem dan nog niet is verholpen kan de klant contact opnemen. Een log aanmaken voor deze klant dat we deze oplossing hebben aangedragen. .
 • Zitten alle kabels nog goed ingeplugd? ja. nee.
 • Vragen of de klant de modem wil resetten. HEt kan twee dagen duren voordat de omvormer weer een stabiele verbdinging heeft met de server. Inden het probleem dan nog niet is verdwenen kan de klant weer contact opnemen. Een log aanmaken bij deze lkant dat we deze oplossing hebben aangedragen. .
 • vragen of de klant de kabels opnieuw wilt inpluggen. Aangeven dat het twee dagen kan duren voordat de omvormer een stabiele verbinding heeft met de server. Indien het probleem dan nog niet is verdwenen kan de klant opnieuw contact opnemen. In het CRM een log aanameken voor deze klant dat we deze oplossing hebben aangedragen. .
 • Staat de omvormer aan? Ja. Weet ik niet. nee.
 • omvormer aanzetten, indien probleem daarmee NIET is verholpen kanje met de pijltjes terug naar de vorige vraag en daar ja invullen.
 • Aan de hand van fotos via mail of whatsapp uitleggen hoe de omvormer aangezet moet worden. Indien duidelijk hoe de omvormer aangaat, terug naar de vorige vraag met de pijltjes en daar ja of nee invullen.
 • Staat de werkschakelaar aan? weet ik niet. ja. nee.
 • vragen of de klant de werkschakelaar aan wil zetten, met het schuifje naar de 1 gericht. Indien het probleem daarmee NIET is verholpen, met de pijltjes terug naar de vorige vraag en daar ja antwoorden. .
 • uitleggen wat een werkschakelaar is aan de hand van fotos via mail of whatsapp. Indien geen werkschakelaar geplaatst, terug naar de vorige vraagen daar ja invullen. Indien duidelijk wat werkschakelaar is, terug naarde vorige vraag en daar ja of nee invullen.
 • staat de automaat in de groepenkast aan? weet ik niet. Nee. Ja.
 • Aangeven dat de oorzaak van het probleem onderzocht moet worden. Hierover krijgt de klant binnen 5 werkdagen bericht over. -gegevenscheck - Portal uitlezen -indien portal niet beschikbaar installateur vragen om in te plannen. - terugbelafspraak maken in de agenda - herinnering aanmaken voor terugkoppeling van de installateur BINNEN 5 WERKDAGEN.
 • De automaat moet aangezet worden. Indien het probleem is opgelost is de zaakgesloten. Indien het niet is opgelost moet het probleem worden opgenomen in het werkoverleg. de klant krijgt daar binnen 5 werkdagen bericht over. - installateur vragen om in te plannen. - herinnering voor installateur aanmaken BINNEN 5 WERKDAGEN - terugbelafspraak aanmaken voor de 5de werkdag. .
 • Uitleg geven over wat de automaat is aan de hand van fotos via mail of whatsapp. Indien duidelijk is wat de automaat is kun je terug navigeren naar de vorige vraag en die met ja of nee beantwoorden.
 • Soort storing. Isso storing. AC too low.
 • aangeven dat deze storing veel tijd kost om op te lossen. Heeft te maken met 1 van de connectoren of panelen. Aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg en dat de klant binnen 5 werkdagen op de hoogte wordt gesteld van de uitkomst. -gegevenscheck - installateur vragen om in te plannen - herinnering in agenda zetten voor installateur om in te plannen - terugbelafspraak maken voor 5de werkdag om klant te bellen indien NIET ingepland met reden waarom..
 • Aangeven dat de oorzaak op afstand moeilijk te bepalen is. aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg en dat binnen 5 werkdagen contact wordt opgenomen met de klant over de uitkomst hiervan. - gegevenscheck - installateur vragen in te plannen - herinnering maken voor installateur om in te plannen BINNEN 5 WERKDAGEN - belafspraak aanmaken voor jezelf op de 5de werkdag indien NIET is ingepland..
 • Welke onderdelen van de afwerking bent u ontevreden over? Kabelroute. Zonnepanelen op het dak. aansluiting meterkast. locatie/plaatsing omvormer.
 • De klant aangeven dat aanpassingen in de meterkast graag met fotos en omschrijving worden doorgegeven via de mail. Dan kan het opgenomen worden in het werkoverleg. De uitkomst hiervan wordt binnen 5 werkdagen aan de klant dorogegeven via telefoon of mail. -Gegevenscontrole. -Belafspraak in agenda zetten.- installateur mailen met verzoek om terugkoppeling -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Moeten panelen enkel worden gesteld of worden verplaatst? Verplaatst. Versteld.
 • We nemen uw verzoek op in het werkoverleg. Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons te horen wat de uitkomst is daarvan. Wij houden u via mail op de hoogte. -Gegevenscontrole. -Belafspraak in agenda zetten.- installateur mailen met verzoek om terugkoppeling -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Zijn de panelen geplaatst volgens het legplan? nee. Ja.
 • Voor het verplaatsen van panelen zijn kosten verbonden. Stel de klant hiervan op de hoogte. Geef aan dat de kostprijs binnen 5 werkdagen bij hen op de mail verschijnt. Aantal panelen te verplaatsen vermenigvuldigen met kostprijs paneel verplaatsen. Herinnering in agenda zetten voor versturen mail met de prijs. Herinnering in de agenda zetten voor tweede contactverzoek indien mail niet wordt beantwoord..
 • Aangeven dat het verzoek wordt opgenomen in het werkoverleg. Binnen 5 werkdagen hoort de klant wat de uitkomst daarvan is. -Gegevenscontrole. -Belafspraak in agenda zetten.- installateur mailen met verzoek om terugkoppeling -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Moet de kabelroute opnieuw of beter afgewerkt? beter afgewerkt. opnieuw.
 • Vragen om fotos van situatie en omschrijving van gewenste situatie. Aangeven dat de installateur op locatie altijd de beste kabelroute bepaald en een nieuwe kabelroute niet zonder kosten wordt gelegd. Aangeven dat het verzoek wordt opgenomen in het werkoverleg. Uitzonderingen: geen overleg met klant terwijl klant wel aanwezig is. Aangeven dat de klant binnen 5 werkdagen hierover wordt geinformeerd. -Gegevenscontrole. -Belafspraak in agenda zetten.- installateur mailen met verzoek om terugkoppe.
 • Vragen om fotos van situatie. Aangeven dat het verzoek wordt opgenomen in het werkoverleg. Aangeven dat de klant binnen 5 werkdagen de uitkomst daarvan te horen krijgt via telefoon of mail. -Gegevenscontrole. -Belafspraak in agenda zetten.- installateur mailen met verzoek om terugkoppeling -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • Wilt u iets op een andere manier? Ja, de visuele afwerking van de omvormer. Ja, de afwerking van leidingen rondom de omvormer. Ja, de plek van de omvormer. Nee, anders.
 • Aangeven dat de plek van de omvormer altijd door de installateur wordt bepaald in overleg met de klant. Enkel indien dit zonder overleg is gedaan terwijl de klant wel aanwezig was kunnen wij dit kostenloos aanpassen. Anders komen daar kosten bij kijken. Aangeven dat het verzoek wordt opgenomen in het werkoverleg en dat de klant daarover binnen 5 werkdagen de terugkoppeling krijgt via telefoon of mail. Aangeven dat we graag fotos hebben van de huidige situatie en een omschrijving van de gewenste.
 • Aangeven dat verzoek wordt opgenomen in het werkoverleg. De klant krijgt hiervan de uitkomst binnen 5 werkdagen. -Gegevenscontrole. -Belafspraak in agenda zetten.- installateur mailen met verzoek om terugkoppeling -Herinnering voor installateur om terugkoppeling te geven ivm belafspraak..
 • indien de klant wenst een kast of andere vorm van afwerking te hebben voor de omvormer zijn ze vrij dit te doen, echter kunnen wij niet garant staan voor de levensduur van het product in verband met de garantievoorwaarden. De klant de garantievoorwaarden van de desbetreffende omvormer mailen. .
 • Log maken in het CRM systeem met het verzoek van de klant. Aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg en dat de uitkomst daarvan binnen 5 werkdagen wordt teruggekoppeld naar de klant. -omschrijving van verzoek mailen naar installateur. - afspraak maken in agenda voor terugbellen - herinnering aanmaken voor de installateur om terugkoppeling te geven BINNEN 5 werkdagen ivm belafspraak..
 • hardware of softwaremating? Hardware. software.
 • Zie categorie monitoring.
 • omschrijving van klacht/ymptomen. omschrijving heeft een bron in de zonnepanelen. mschrijving heeft een bron in de omvormer. omschrijving heeft een bron in de meterkast.
 • Als de klant ZELF aangeeft dat ze bang zijn of het niet vertrouwen kun je aanbevelen de omvormer uit te zetten. Er zit altijd een knop aan de onderkant van de omvormer. Aangeven dat de omschrijving wordt opgenomen in de werkopname. Binnen 5 werkdagen wordt de uitkomst hiervan aan de klant teruggekoppeld. - gegevenscheck -belafspraak aanmaken in agenda om klant uitkomst te geven. -vraag uitzetten bij installateur om probleem uit te zoeken. - verzoek om terugkoppeling als herinnering aanmaken in .
 • vragen of de klant een duidelijke omschrijving kan geven van het probleem. Aangeven dat hun situatie wordt opgenomen in het werkoverleg en binnen 5 werkdagen wordt teruggekoppeld. -gegevenscheck -terugbelafspraak maken voor over 5 werkdagen - vraag uitzetten bij installateur om terugkoppeling. - herinnering aanmaken voor installateur om terug te koppelen BINNEN 5 werkdagen..
 • vragen of de klant een duidelijke omschrijving kan geven van het probleem. Aangeven dat hun situatie wordt opgenomen in het werkoverleg en binnen 5 werkdagen wordt teruggekoppeld. -gegevenscheck -terugbelafspraak maken voor over 5 werkdagen - vraag uitzetten bij installateur om terugkoppeling. - herinnering aanmaken voor installateur om terug te koppelen BINNEN 5 werkdagen..
 • Lekt het nog steeds? nee. ja.
 • Aangeven dat het vanzelf spreekt dat de lekkage zo snel mogelijk verholpen moet worden om schade of grotere schade te voorkomen. Wel melden dat het niet altijd direct oplosbaar is. Aangeven dat het wordt opgenomen in het werkoverleg en de klant binnen 2 dagen daarover terugkoppeling krijgt. -gegevenscheck - terugbelafspraak maken voor over 2 werkdagen. - installateur verzoeken met spoed afspraak in te plannen om lekkage te verhelpen. - herinnering aanmaken om installateur te vragen om terugkoppe.
 • zie opties voor "schade" .

Related Topics