A B
Transcription
 • Rafinerici veya işleme(petrokimya) lisansı var mı? Yok. Var.
 • İzin uygulamasından muaf..
 • Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithal veya serbest bölgelere giriş için mi temin edilmek isteniyor? Hayır. Evet.
 • Madeni yağ lisansı var mı? Evet. Hayır.
 • İzin uygulamasından muaf..
 • Ek-1 ve Ek-2'de yer almıyor.. İzin uygulaması kapsamında değil..
 • Tedarik kaynağı yurt içi mi? Hayır. Evet.
 • Ürünün Gtip numarasını biliyor musunuz? Evet. Hayır.
 • GTİP numaralarını kontrol etmek için tıklayınız..
 • Ürün hangi listede yer alıyor? Ek-1. Ek-2. Ek-1 ve Ek-2'de yer almamaktadır..
 • İzin kapsamında yer almamaktadır..
 • İİthalat aylık 1.000 kg ı aşacak mı? Evet. Hayır.
 • İzin başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru evrakları için tıklayınız..
 • Muafiyet kapsamında..
 • Durumunuz aşağıdakilerden hangisine uyuyor? Piyasa faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işli ihrakiye teslimi lisansı sahibi. Lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş dağıtıcı lisansı sahibi . Madeni yağ lisansı sahibi. Diğer. Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu ve ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işlenmiş dağıtıcı lisans sahibi .
 • İzin uygulamasında muaf..
 • İzin uygulamasında muaf..
 • İzin uygulamasında muaf..
 • İzin uygulamasında muaf..
 • 250 kg kapasiteli ambalajlar içinde veya yurt içinden mi temin edilecek? Hayır. Evet.
 • İzin uygulamasından muaf..
 • İzin başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru evrakları için tıklayınız..
 • Sanayici adına mı ithal edilecek? Evet. Hayır.
 • İzin verilmemektedir..
 • Ürünün GTİP numarasını biliyor musunuz? Hayır. Evet.
 • GTİP numarası bilinmelidir. GTİP numara listesi için tıklayınız..
 • Ürün hangi listede yer alıyor? Ek-1 ve Ek-2'de yer almıyor.. Ek-1. Ek-2.
 • İzin uygulaması kapsamında değil..
 • İİthalat aylık 1.000 kg ı aşacak mı? Evet. Hayır.
 • Muafiyet kapsamında..
 • İzin başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru evrakları için tıklayınız..
 • Durumunuz aşağıdakilerden hangisine uyuyor? Lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu ve ihrakiye teslimi faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işlenmiş dağıtıcı lisans sahibi. Piyasa faaliyeti kapsamındaki ürünler içerisinde madeni yağ işli ihrakiye teslimi lisansı sahibi. Lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş dağıtıcı lisansı sahibi. Madeni yağ lisansı sahibi. Diğer.
 • İzin uygulamasından muaf..
 • İzin uygulamasından muaf..
 • İzin uygulamasından muaf..
 • İzin uygulamasından muaf..
 • 250 kg kapasiteli ambalajlar içinde veya yurt içinden mi temin edilecek? Hayır. Evet.
 • İzin uygulamasından muaf..
 • İzin başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru evrakları için tıklayınız..

Related Topics