Který statistický test mám použít?

Last updated 4 years ago First published 18 April, 2018

Work,statistics,statistika English Rating: ALL ages Shortest path: 5 nodes Longest path: 11 nodes Possible solutions: 13
Transcription
 • Kolik souborů dat potřebuji analyzovat? Dva soubory dat. Jeden soubor dat.
 • Co chci ověřit? Rozdelení souboru. Střední hodnotu souboru. Rozptyl souboru. Medián.
 • Znaménkový test.
 • Normální rozdělení? Ano.
 • Znám rozptyl? Ne. Ano.
 • z-test.
 • t-test.
 • Normální rozdělení? Ano.
 • Test na rozptyl.
 • Spojité rozdelení? Ne. Ano.
 • Chi-kvadrát test.
 • Znám jeho parametry? Ne. Ano.
 • Kolmogorovův test.
 • Rovnoměrné či normální rozdělení? Ne. Ano.
 • Lillieforsův test.
 • Chi-kvadrát test.
 • Co chci porovnat? Střední hodnotu souboru?. Nezávislost souborů?. Rozptyl soubor?.
 • Test nezávislosti v kontingenční tabulce.
 • Normální rozdělení? Ano.
 • Párová pozorování? Ne. Ano.
 • Párový t-test.
 • Shodné rozptyly? Ne. Ano.
 • t-test pro 2 výbery se shodnými rozptyly.
 • t-test pro libovolné dva výbery.
 • Normální rozdělení? Ano.
 • Párový F-test.

Related Topics

Related Trees

More from this iBosker